2011

Instalace nové dopravní ústředny v Plzni

22. 6. 2010 | Autor: Grohmann Jan , Ing.

Stávající dopravní počítač byl vyrobený v roce 1996 a tomuto stáří odpovídal jeho stav i možnosti. V letošním roce se do realizační fáze dostala kompletní modernizace dopravní ústředny. Dopravní ústředna, umístěná v budově Klatovská 56, slouží např. ke sledování stavu světelně řízených křižovatek, automatickému přepínání jednotlivých signálních programů podle hustoty dopravy, k úpravě signálních programů nebo k vyhodnocování dat. Náklady na novou ústřednu jsou 15,5 mil. Kč.
Starý počítač bylo nutné vypnout a demontovat, aby mohl být postupně zapojován nový systém. Od tohoto okamžiku do plného zprovoznění a odzkoušení nové ústředny může docházet k situacím, kdy jednotlivé křižovatky nebudou pracovat v dynamickém řízení, signalizace na jednom tahu nepoběží v koordinaci nebo nebudou večer vypínat do režimu blikavá žlutá. To může působit jistá omezení plynulosti a propustnosti dopravy ve městě. Tato nevyhnutelná situace bude trvat podle předpokladů v řádu cca 2-3 týdnů tj. do poloviny července.
Město Plzeň