2009

Vnitroblok Doubravka - Hrádecká

18. 6. 2009 | Autor: Cílková Klára, Ing.

V Plzni přibyl další opravený sídištní vnitroblok, tentokrát na Doubravce nedaleko konečné zastávky trolejbusů Zábělská. Úprava vnitrobloku je pokračováním dlouhodobé snahy města o postupné zkultivování plzeňských sídlišť.

Prvotní impuls k úpravě vnitrobloku vyslali samotní obyvatelé přilehlých panelových domů. Důvodem byl pro dnešní velkoměsta typický problém - palčivý nedostatek počtu parkovacích míst. Správa veřejného statku města Plzeň vypracovala záhy dvě varianty řešení prostoru, nad kterými diskutovala s občany na veřejném projednání v dubnu roku 2006. Obě varianty řešily vnitroblok jako „obytnou zónu“, kdy vozidla i chodci využívají za vzájemného respektu prostor komunikace společně a parkovací stání se tak mohou rozšířit na úkor chodníků, aniž by docházelo ke vzniku dalších zpevněných ploch (princip obytné zóny se osvědčil již v některých nově upravených vnitroblocích na Slovanecha na Borech). Občané z obou variant jednoznačně zvolili tu architektoničtější, výtvarnější, technicistnější. Projektová příprava, která obsahovala zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení a následně realizační dokumentace stavby, trvala dva následující roky.

Samotná realizace, která se měla rozběhnout již v červenci 2008, se neobešla bez problémů. Již při předání staveniště se zjistilo, že podklady poskytnuté správci inženýrských sítí pro projektovou přípravu se neshodují se skutečnými trasami vedení těchto sítí a nastalo tak nucené oddálení stavby do doby, než bude projektová dokumentace přepracována. Nevoli k protahování termínu dali po právu najevo i sami obyvatelé vnitrobloku.

Realizace se fyzicky započala o 2 měsíce později a v květnu 2009 byla stavba úspěšně dokončena. Původní nekvalitní povrchy, centrálně umístěný shluk popelnic a rozpadající se mobiliář, nahradila čistá a přehledná úprava pohrávající si se čtvercovým rastrem. Prostor doplnila nová svítidla, příležitosti pro posezení i menší dětské hřiště. Počet parkovacích stání vzrostl zhruba o jednu třetinu na 74 stání. Původní bezkoncepční zeleň v podobě smrků a bříz vrůstajících do oken nahradila nová, smysluplná stromořadí a množství palisádových záhonů s bohatou, barevnou květenou, jejíž zálivku zajišťuje automatický závlahový systém.  Nepříjemný problém sídlišť v podobě psích výkalů by měly - když ne odstranit, tak alespoň zmírnit - odpadkové koše s pytlíky na psí exkrementy.

Již v prvních dnech po ukončení realizace bylo zřejmé, že účinek nové úpravy je veskrze pozitivní: automobily pohodlně a přehledně parkují, mámy s dětmi se radují z hřiště a jiní z možnosti přečíst si noviny venku na lavičce.

AAA_hradecka 1.JPG

AAA_hradecka 2_1.JPG

AAA_hradecka 3.JPG

AAA_hradecka 4.JPG

AAA_hradecka 5.JPG


Město Plzeň