2009

Stezka pro chodce a cyklisty podél Karlovarské ulice na Lochotíně

1. 7. 2008 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

V červnu 2008 byla nově vyznačena stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem podél Karlovarské a Gerské ulice od křižovatky s ulicí Na Chmelnicích (odbočka na Vinice) až ke křižovatce se Studentskou ulicí (u Severky).

Na chodnících po obou stranách komunikace je bílou čarou vymezený 1 m široký pruh pro cyklisty, jen v úseku křižovatky s ulicí Alej Svobody (tzv. Berlín) je ve směru do centra kvůli stísněným prostorovým podmínkám a schodišti provoz cyklistů svedený do vozovky. Nová stezka je dlouhá 1,5 km, navazuje na stezku pro chodce a cyklisty vedenou z centra města přes Rondel, Boleveckou a starou Lidickou ulicí. Napojuje se na ni stezka v Aleji Svobody a stezka na Vinice a do Lochotínského parku.

Stoupání u ulice Karolíny Světlé

Návrh nové stezky zpracovala Správa veřejného statku města Plzně, vlastní realizaci provedla firma SILBA s.r.o. nákladem cca 60 tis. Kč.

Závěr stoupání nad tramvajovou zastávkou U Družby

Gerská ulice, směr z centra

Před křižovatkou Gerská - Studentská

SVSMP připravuje pokračování výše popsané stezky podél Studentské ulice od křižovatky Gerská x Studentská až ke křižovatce s Krašovskou ulicí. Opět by to měla být stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem - tedy jednosměrné pruhy pro cyklisty podél chodníků.

Město Plzeň