2009

Stavby v cyklistické dopravě v roce 2009

16. 3. 2009 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

Nové stezky pro chodce a cyklisty se budou v roce 2009 stavět především v rámci rozsáhlejších investičních akcí.

Ze staveb zahájených už v minulém roce to je rekonstrukce křižovatky Koterovská x Habrmannova na Slovanech, kde bude prodloužen (a napojen do Habrmannovy ulice) pás pro cyklisty vedoucí od náměstí Gen. Píky k bazénu. Další rozpracovanou stavbou je úprava vnitrobloku Hrádecká na Doubravce, jehož součástí je stezka pro chodce a cyklisty propojující Lesní a Hrádeckou ulici (stezka je součástí cyklotrasy Zábělská - Hrádecká).

Ze staveb zahajovaných v roce 2009 je nová komunikace pro cyklisty naplánovaná v projektu rekonstrukce Skupovy ulice na Borech (jedná se už o II. etapu stavby). Bude to stezka pro chodce a cyklisty navazující na steku vybudovanou v I. etapě rekonstrukce a vedoucí k Borskému parku.

Tyto akce zajišťuje SVSMP.

 

V rámci oprav SVSMP připravuje například výměnu povrchu stezky (délka 170 m) v Doudlevcích za tenisovými kurty, opravu polní cesty (cca 100 m) za lávkou přes dálnici v Černicích na okraji Městského lesa nebo obnovu propojení ulic Plzeňské a Chebské před Křimicemi (v prodloužení polní cesty do Radčic).

S dotací SFDI bude opraven úsek stezky pro chodce a cyklisty podél Vejprnické ulice a ul. Terezie Brzkové ve Skvrňanech.

Ze staveb zajišťovaných odborem investic MMP se cyklistické infrastruktury týkají následující akce:

Pokračovat bude rozsáhlá stavba silnice I/27 na Borech, úsek České údolí - Sukova. Pruhy pro cyklisty jsou navrženy jednak v nové mimoúrovňové křižovatce s Dobřanskou ulicí, jednak podél budované silnice I/27 od věznice (sem bude v rámci stavby přivedena stezka od Borského parku) až k okružní křižovatce se Sukovou ulicí. Zde se nová stezka napojí na existující stezky pro chodce a cyklisty vedoucí z náměstí Míru na Borská pole.

Stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem vznikne také v rámci prodloužení průtahu I/20 (úsek K Dráze - Jasmínová) mezi Bručnou a Světovarem.

Pás pro cyklisty je navržen podél městského okruhu v úseku Domažlická - Vejprnická, který propojí okružní křižovatku před Novou Hospodou se silnicí ve Slovanském údolí.

Tyto tři akce nebudou dokončené v roce 2009, jejich stavba bude pokračovat i v příštím roce.

Město Plzeň