2009

Rekonstrukce trakčních napájecích kabelů na Slovanech

9. 11. 2009 | Autor: Hakl Jan

SVSMP připravuje rozsáhlé rekonstrukce trakčních napájecích kabelů na Slovanech.

Trakční kabely slouží k přenosu elektrické energie z měníren do jednotlivých úseků trakčního tramvajového a trolejbusového vedení. Technický stav kabelů je vzhledem k jejich stáří nevyhovující a proto je třeba připravit jejich výměnu za nové tak, aby mohly několik dalších desetiletí sloužit pro provoz trolejbusů a tramvají.

 Akce je rozdělena do několika etap podle jednotlivých větví. V přípravě nejdále je větev Francouzská - Částkova - Koterovská - Lobezská. Zde je již vybrán zhotovitel stavby, která tak bude v nejbližších týdnech zahájena. V Částkově ulici a části Francouzské jsou pro uložení kabelů již připraveny kabelovody, do kterých se kabely jen zatáhnou a nebude tak nutné nedávno rekonstrované ulice znovu rozkopávat. Menší výkopové práce tak budou probíhat pouze na Koterovské třídě. V rámci stavby bude též osazen nový trakční stožár pro úsekový dělič na Sušické ulici.

Na větev Slovany - Božkov je v současné době již téměř dokončena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení.

Větev Slovany - Nepomucká má již projektovou dokumentaci zpracovánu a bude požádáno o vydání stavebního povolení.

Poslední větví kabelových tras je větem přes Slovanskou alej do Doudlevec vč. odbočky po Slovanské. V současné době byla zadána projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení.

Město Plzeň