2009

Plán výstavby SSZ na křižovatce Koterovská x Habrmannova

6. 4. 2009 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

V červnu 2009 bude dokončena rekonstrukce SSZ na křižovatce Koterovská - Habrmannova. Během rekonstrukce proběhne výměna všech stožárů, návěstidel, proběhne kompletní obnova kabeláže a bude vyměněn řadič SSZ.

K547- Koterovská-Habrmannova I.

Úpravou prochází i stavební uspořádání křižovatky. Proto byla upravena poloha tramvajového tělesa, aby bylo možné přeložit zastávky MHD za křižovatku a na jejich původním místě zřídit samostatné odbočovací pruhy vlevo. Hlavním cílem stavby je zlepšení rozhledových poměrů, zvýšení bezpečnosti chodců v lokalitě a nový povrch vozovky na Koterovské tř.

K547 - Koterovská-Habrmannova II.

Řízení SSZ bude navrženo v režimu "trvalé zelené" v hlavním směru a se všemi kolizními směry pouze na výzvu. Logika řízení bude reagovat i na požadavky MHD. Poprvé v Plzni budou pro tramvaje použity tzv. „předsignály“, což jsou návěstidla umístěná v určité vzdálenosti před stopčárou, informující řidiče tramvají, zda stihnou projet křižovatkou na signál „volno“ nebo mají očekávat signál „stůj“.

Kromě vlastní SSZ bude nově položen i koordinační kabel od křižovatky Koterovská - Sladkovského  ke křižovatce Koterovská – Částkova a dojde k připojení řadiče SSZ k dopravní ústředně.

Město Plzeň