2009

OBNOVA LOCHOTÍNSKÉHO PARKU - I. etapa

24. 3. 2009 | Autor: Cílková Klára, Ing.

Záměr obnovit zašlou krásu Lochotínského parku je zase o kousek blíž své realizaci. Na projekt k územnímu rozhodnutí, které se podařilo získat v říjnu roku 2007, jsme navázali zpracováním podrobnější dokumentace ke stavebnímu povolení.

Z praktických důvodů bude realizace obnovy parku prováděna postupně, po etapách. Stávající dohotovovená dokumentace ke stavebnímu povolení představuje 1. etapu, která obsahuje nejatraktivnější partie  z celého parku:

Obnova Lochotínského parku - 1. etapa

♦ PARKOVÉ CESTY

Velkým přínosem projektu je bezesporu prodloužení horní parkové cesty od podchodu zastávky tramvaje, přes mostek nad kamenným korytem,  přes areál ZOO nad amfiteátrem a přes stávající neutěšenou úvozovou cestu až na vinické sídliště. Obyvatelé Vinic tak budou moci chodit parkem až domů. Úprava povrchu cest je samozřejmostí. Cestní síť je mírně zredukována a přetrasována dle aktuálních potřeb. Reaguje i na nové budoucí objekty nad parkem - Dům pohádek a parkovací objekt.

♦  VEGETAČNÍ ÚPRAVY

V parku je navržena k výsadbě řada nových stromů, keřů a na atraktivních místech dokonce i hnízda trvalek a jarních cibulovin. Nové oplocení vůči amfiteátru bude velkou měrou porostlé popínavými rostlinami. Co se druhů rostlin týče, voleny jsou zejména domácí druhy dřevin - duby, buky, habry, javory, lípy. Cizokrajné dřeviny jsou použity pouze pro zpestření jako zajímavé solitéry. V 1. etapě je navrženo k výsadbě 123 nových stromů, které by měly v parku vytvořit základ nové, perspektivní kostry.

Záměrem vegetačních úprav je obecně přiblížení se původní koncepci parku, to jest stavu v době jeho založení (cca 1836). Tehdy byly hlavní parkové cesty olemovány souvislými stromořadími a meziprostorům dominovaly trávníky se solitérními stromy či výraznými skupinami stromů. Tohoto ideální stavu samozřejmě nelze dosáhnout ihned, cesta bude nesnadná a zdlouhavá - ale důležité je začít.

♦   ATRAKTIVNÍ MÍSTA PARKU

V Lochotínském parku budou formou reminiscence obnovena některá historická zastavení. Tzv. Chotkovo sedátko vznikne v místě nad poustevníkovou jeskyní (původně nabízelo pohled na město Plzeň s dominantou katedrály Sv. Bartoloměje, dnes je průhled bohužel zarostlý stromy). Obnoven by měl být i samotný předprostor poustevníkovy jeskyně. Dalším místem k delšímu posezení bude vyhlídka zvaná Artušovy stoly, která vznikne na stávajícím zarostlém pahorku vedle plotu ZOO. Opraven bude i někdejší hudební pavilonek - kovová stavbička za plotem ZOO. Na všech parkových cestách bude k rozjímání též dostatek parkových laviček.

♦   PROBLÉMY PARKU

Jedním z nejpalčivějších problémů parku je vedle neexistence nových perspektivních nárostů i velká eroze, způsobená splachem dešťové vody z asfaltové komunikace nad parkem. Tuto vodu v návrhu podchycujeme a převádíme do drobných jezírek navržených v dolní části parku, kde se v současnosti nacházejí přirozeně zamokřované terénní deprese. Voda tak parku zůstane a přitom neuškodí.

♦   DALŠÍ POSTUP

Po získání kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dalších dotčených institucí zažádáme s projektem o stavební povolení. Pak už bude záviset jen na ochotě a aktuálních možnostech města vynaložit na obnovu parku finanční prostředky.

Související články

OBNOVA LOCHOTÍNSKÉHO PARKU - další postup

OBNOVA LOCHOTÍNSKÉHO PARKU - další postup

27. 6. 2007 | Autor: Cílková Klára, Ing.

Veřejným projednáním projektu "Obnova Lochotínského parku (DÚR)" na konci května vyvrcholil dlouhý maratón projednávání návrhu obnovy, který se nyní může směle posunout do další fáze. Více

Představení projektu OBNOVA LOCHOTÍNSKÉHO PARKU čtvrtek 24. května 2007 od 17:00 v Lochotínském pavilonku

11. 4. 2007 | Autor: Cílková Klára, Ing.

Zajímá vás, proč Lochotínský park už léta chátrá? Chcete se dozvědět, jak vypadá projekt na jeho obnovu? Máte vlastní náměty a připomínky? Více

Obnova Lochotínského parku

26. 3. 2007 | Autor: Cílková Klára, Ing.

Možná Lochotínským parkem občas procházíte a kromě přemýšlení nad povinnostmi či plány na víkend si ničeho nevšímáte. Možná, že si také v Lochotínském parku občas sednete na jednu z mála posledních funkčních laviček, rozjímáte a … Více

LOCHOTÍNSKÝ PARK - pohled do historie

2. 5. 2007 | Autor: Cílková Klára, Ing.

Lochotínský park má svoji paměť, delší než 170 let. Ten příběh je veselý i nostalgicky dojemný, úsměvný i tragický. Je to příběh o poctách a příkořích, o vzestupu, slávě i nelítostných ranách, pádu a lhostejnosti.… Více

Město Plzeň