2009

Mlýnská strouha - postup stavby

25. 9. 2009 | Autor: Tolarová Irena, Ing.

Pohledem ze starého Pražského mostu v centru města můžete každý den sledovat probíhající obnovu části sadového okruhu - Mlýnskou strouhu. Stavba probíhá od listopadu loňského roku a dle harmonogramu má být dokončena do března 2010. Stavební část je z velké části hotova, brzy přijdou na řadu zahradnické práce.  

Mlýnská strouha - stavba jezírka  

Stavba "Mlýnské strouhy" začala opravou historických hradeb a kamenných oblouků starého Pražského mostu. Ještě zbývá provést opravu a nátěr zábradlí.

oprava Pražského mostu - květen 2009

V prostoru pod Pražským mostem bylo vyhloubeno a vytvarováno budoucí jezírko. Na dno vodního prvku byla položena těsnící folie a ochranné vrstvy geotextilie a drobných oblázků. U břehů jsou na několika místech vymodelovány mělké laguny, kam budou vysazeny vodní rostliny. 

tvorba jezírka - pokládání rybniční folie - září 2009

Okraj jezírka budou tvořit pobytové plochy- terasy a cesty. Část z nich je vydlážděna, část bude provedena jako dřevěné paluby. Na okraj jezírka byly využity staré žulové tzv."Plzeňské desky". Velkoformátové žulové dlaždice s těžkým "břichem", které pocházejí z různých plzeňských ulic, ležely na skládce dlažebního materiálu, protože se z důvodu obtížné manipulace dnes většinou nahrazují novou dlažbou.  Na břehu vody budou v kombinaci s menšími kostkami a zatravněnou spárou.    

dláždění okraje jezírka - srpen 2009

V prostoru parku jsou již provedeny podzemní inženýrské sítě jako je přípojka vody pro pítko nebo veřejné a slavnostní osvětlení. V režimu slavnostního osvětlení budou osvětleny oblouky Pražského mostu a historické hradby.

stavba přivedení vody z řeky Mže do sadů - protlak pod Tyršovou ulicí - duben 2009

Stavba probíhá i ve Štruncových sadech, kde vyrostla nová čerpací stanice vybavená kvalitní technologií a nový odběrný objekt na jímání vody z řeky Mže. Z čerpací stanice je užitkovým vodovodem voda ze Mže přivedena do parku, kde bude napájet jezírko a automatický závlahový systém pro zeleň. Na novou čerpací stanici, bude brzy přepojena též stávající závlaha trávníku na stadionu ve Štruncových sadech.

objekt  cerpací stanice ve Štruncových sadech před dokončením - srpen 2009

 V současné době zbývá dokončit jezírko, které by mělo být napuštěno vodou do konce měsíce října, instalace lávky přes vodní plochu a dokončení dřevěných pobytových teras. Úpravy ještě čekají Pallovu ulici, kde budou položeny nové povrchy chodníku i vozovky a vybudováno nové veřejné osvětlení. Před dokončením je rozvod automatické závlahy budoucích záhonů  a trávníků. Závlahový systém bude na podzim vyzkoušen a potom zazimován, aby byl připraven na spuštění v nové sezóně na jaře 2010. Začaly také zahradnické práce, zakládají se záhony pro výsadbu trvalek a okrasných dřevin. Připravuje se osetí trávníků. V říjnu nebo začátkem listopadu budou vysazeny alejové stromy. Všechny technické části stavby budou dokončeny do konce roku 2009. Vegetační úpravy, především výsadba květin a zakládání trávníků bude záviset na průběhu počasí. Dokončovací práce a výsadbu některých choulostivějších druhů lze očekávat až na jaře příštího roku.  

Investorem stavby je Statutární město Plzeň zastoupené Správou veřejného staku města Plzně. Generálním dodavatelem stavby je VHS Teplice s.r.o. - Divize 3  Plzeňské Komunikace. Náklady na tuto investici představují cca 65 mil. Kč.


 

Město Plzeň