2009

Kotíkovská ulice - úpravy pro zavedení autobusové dopravy

25. 2. 2009 | Autor: Hausdorf Milan, Ing.

Město Plzeň v současné době připravuje k realizaci dílčí stavební úpravy v Kotíkovské ulici, které jsou nutné pro předpokládané zavedení autobusové dopravy. Součástí stavby bude i úprava napojení na ulici Na Chmelnicích a Karlovarskou třídu. Provedení prací se předpokládá ve 2. polovině roku 2010. Celkové náklady stavby jsou dle projektu kolem 8 mil. Kč.

Autobusová linka MHD bude vedena směrem z centra ulicí Na Chmelnicích a bude ukončena v konečné stanici Krašovská na Košutce.

Předmětem úpravy Kotíkovské ulice je vytvoření podmínek pro průjezd autobusů zejména v koncových křižovatkách a zřízení nácestných autobusových zastávek se zajištěním bezpečného přístupu pěších.

Zastávky budou zřízeny Privamed, Tleskačova a Skautská. V místě vstupu do parku a dětského hřiště pod Jezírkem bude zřízen zpomalovací práh v kombinaci s dopravně značeným a nasvětleným přechodem pro chodce.

Zastávky budou převážně v jízdních pruzích (výjimkou bude zastávka Skautská směrem do centra, která bude v zálivu) a budou vybaveny osvětlenými přístřešky s bočnicemi. Společně s přechodem budou vybaveny prvky pro orientaci nevidomých a slabozrakých (varovné a signální pásy z reliéfní dlažby).

Součástí stavby bude i samostatný úsek pěší a cyklistické stezky propojující Kotíkovskou ulici s křižovatkou Karlovarská-ul. Na Chmelnicích.

Samostatnou částí stavby pak bude rekonstrukce křižovatky Kotíkovská-Karlovarská na konci zástavby. Zde bude stavebně preferován směr Kotíkovská-Karlovy Vary s kolmým napojením Karlovarské ulice. Úpravy budou řešeny včetně odvodnění, veřejného osvětlení, pěších tras a dopravní obsluhy přilehlých objektů.

Lokální úpravy v Kotíkovské ulici i vlastní rekonstrukce křižovatky s Karlovarskou ulicí budou řešeny při omezeném provozu na komunikaci.

Město Plzeň