2009

Informace o plánované opravě Slovanské tř.

12. 11. 2009 | Autor: Vosátko Jaroslav, Ing.

10. prosince 2009 byl schválen rozpočet města Plzně na příští rok a jednou z plánovaných staveb je i oprava Slovanské třídy od Sladkovského ulice až po nám. Milady Horákové. Předmětem opravy má být především nový povrch vozovky (akce Ředitelství silnic a dálnic), oprava tramvajové tratě, chodníků aj. Důvodem chystané akce je havarijní stavebně-technický stav tramvajové tratě.

Chystaná oprava v daném úseku si vyžádá na dobu přibližně šesti měsíců (období duben až říjen 2010) vyloučení tramvajového provozu. Tramvaj č. 1 bude jezdit po obvyklé trase ze zastávky Bolevec až do zastávky Mikulášské nám., od zastávky Mikulášské nám. až po nám. Milady Horákové bude nahrazena autobusovou dopravou, část nasazených vozů bude nízkopodlažních.

Z hlediska rozsahu stavby se nejedná o celkovou rekonstrukci tratě, ale jen o obnovu nejvíce poškozených úseků. Ve směru na Slovany budou vyměněny velkoplošné panely BKV vč. podloží zhruba na 50% délky, ve směru do centra asi na 10% délky. Obnoven bude i vjezdový oblouk do obratiště na náměstí Milady Horákové.

V současnosti zpracovává Útvar koncepce a rozvoje města Plzně studii cílového řešení Slovanské třídy. Předpokládá se přeložení kolejí ke středu komunikace, s ohledem na nedostatek místa v úseku Mikulášské nám. - Liliová se uvažuje o pojíždění vozidel po kolejích v jednom směru ve propěch získání alespoň jednostranného pruhu pro parkování a zásobování. Rýsuje se i cílové řešení náměstí Milady Horákové. Tato mimořádně složitá a rozsáhlá stavba s odhadovaným nákladem kolem 1 mld. korun by mohla být realizována v období cca za 10 let, což je odhadovaná životnost nyní provedené celoplošné opravy.

Město Plzeň