2009

Cyklistická stezka v ulici Edvarda Beneše

29. 7. 2008 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

V červenci t.r. byla stavebně dokončena v části ulice Edvarda Beneše úprava chodníku a zeleného pásu - jedná se o úsek délky 440 m od křižovatky se Stehlíkovou ulicí ke křižovatce s ulicí Arbesovou.

Cílem akce bylo zlepšit podmínky pro parkování, obnovit zeleň a vyřešit cyklistickou dopravu – ulicí Edvarda Beneše je vedena páteřní cyklotrasa propojující centrum města a sídliště Bory. V celém upravovaném úseku bylo navrženo jednotné uspořádání: podél komunikace jsou podélná parkovací stání (pro 30 automobilů), za nimi je obousměrný pás pro cyklisty, zelený pás se stromořadím a chodník. V zeleném pásu jsou kromě 37mi nových  stromů vysazeny také nízké keře, které opticky i fyzicky oddělí provoz cyklistů a chodců. Chodník je ze zámkové dlažby, pás pro cyklisty je asfaltový. Zároveň proběhla i rekonstrukce veřejného osvětlení.

ul. Edvarda Beneše

Projekt stavby vypracovala na základě zadání SVSMP firma D-PROJEKT Plzeň, vlastní realizaci provedla firma ISKOM, s.r.o., investorem bylo město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně. Celkové náklady včetně DPH byly 13,8 mil. Kč.

ul. Edvarda Beneše

 

Město Plzeň