2008

Zhodnocení provozní bezpečnosti dubu rostoucího před budovou Západočeského muzea v Plzni

26. 2. 2008 | Autor: Kuták Petr, Ing.

Z důvodu prověření provozní bezpečnosti stromu - dubu stojícího před budovou Západočeského muzea v Plzni v Šafaříkových sadech - byl proveden přístrojový test odolnosti tohoto stromu proti zlomu a vyvrácení - tzv. tahová zkouška.

 

Tahová zkouška - dub u Muzea

 

Jedná se o strom rostoucí v silně frekventované ploše uprostřed parku. Přímo pod dubem se pohybuje velké množství lidí a stojí zde lavička. Vzhledem k infekci báze kmene stromu dřevokaznými houbami panovaly obavy z jeho statického selhání. Mezi kořenovými náběhy jsou viditelné vytrvalé víceleté plodnice lesklokorky tmavé (Ganoderma adspersum). Účelem posudku bylo zhodnotit stav kmene a jeho odolnost proti zlomu a vyvrácení s použitím přístrojového testu tahových zkoušek.

Tahová zkouška - přístroje

Metoda přístrojového hodnocení stability stromů za pomoci simulované zátěže (tahová zkouška) byla využita v modifikaci zpracované Ústavem nauky o dřevě Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně. Výstupem bylo vyjádření odolnosti stromu v obou parameterch v procentech, přičemž hodnota 100% znamená, že daný strom by obstál při náporu větru o síle 32,5 m/s. Vzhledem k povaze a nutné přesnosti měření je minimální požadovanou hodnotou pro stabilního jedince 150% v každém z parametrů. Stromy se zjištěnou nižší hodnotou jsou považované za nestabilní a je nutná realizace stabilizačního zásahu nebo jeho odstranění. V daném případě byla zkouška provedena v jednom směru - proti očekávanému nejslabšímu místu. Strom obstál v testech ve všech sledovaných oblastech. Strom byl vyhodnocen jako stabilní. Vzhledem k poměrně malé výšce stromu a hluboko zavětvené koruně zátěžová analýza vykazuje nízké uložení těžiště a tím i nízký výsledný ohybový moment. Reakce stromu na umělou zátěž ukazuje, že strom je schopný s velkou rezervou přestát nápor vychřice bez vzniku statického selhání. Výsledky tahové zkoušky: odolnost proti vyvrácení - 1.002 %, odolnost proti zlomu - 975 %, odolnost proti ukroucení - 3.690 %.

Město Plzeň