2008

Výstavba hotelového a konferenčního centra na Hamburku

11. 1. 2008 | Autor: Neubauer Jaromír, Ing.

Na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Plzně mezi ulicemi U Prazdroje, Klicperova a Nádražní probíhá výstavba hotelového a konferenčního centra. Investorem stavby je společnost UBX Plzeň s.r.o., se kterou město Plzeň uzavřelo 19.9.2005 nájemní smlouvu.Pohled na staveniště od pivovaru v polovině listopadu 2007

Celá výstavba bude realizována ve třech samostatných etapách:

  • V I. etapě bude vybudováno vlastní hotelové a kongresové centrum se šesti nadzemními podlažími na nároží ulic Nádražní a U Prazdroje. Ubytovací část má mít kapacitu 144 pokojů s 298 lůžky, parkování bude zajištěno v podzemních garážích pod budovou a dále na povrchovém parkovišti při Klicperově ulici.
  • V II. etapě budou vybudovány 2 objekty, které budou navazovat na hotel na východní straně (tj. směrem k Lindauerově ulici). První objekt bude šestipodlažní s převážně administrativní funkcí. Druhý objekt bude mít 4 nadzemní podlaží. V parteru budou umístěny komerční prostory a v patrech nad nimi byty. Součástí obou objektů budou podzemní podlaží s garážemi.
  • Ve III. etapě bude vybudována administrativní budova v prostoru mezi Nádražní a Sirkovou ulicí, která naváže na stávající domy v Nádražní.

 

Pohled na budoucí hotel z křižovatky U Jána

 

Podle nájemní smlouvy je investor povinen zajistit kolaudaci pro I. etapu výstavby do 31.8.2008 a pro II. a III. etapu nejpozději do 31.12.2011.

V rámci výstavby hotelového a kongresového centra investor podle platného stavebního povolení zrealizuje i potřebné úpravy dopravní a technické infrastruktury v okolí:

  • Bude provedena úprava koncového úseku Nádražní ulice před vstupem do hotelu, včetně vybudování kruhového obratiště. Tato úprava je koordinována s připravovanou stavbou města - nové přechody pro chodce v křižovatce U Jána.
  • Pro dopravní obsluhu hotelu a navazujících objektů bude vybudována nová jednosměrná komunikace souběžně se stávající ulicí U Prazdroje s vjezdem z Nádražní a výjezdem do ul. U Prazdroje ve směru na Doubravku.
  • Původní lávka přes ulici U Prazdroje bude ukončena na terase hotelu. Bezbariérové pěší propojení do Klicperovy ulice bude zajištěno po terase umístěné na západní stěně hotelu v úrovni druhého nadzemního podlaží. Přístup na lávku z Nádražní ulice bude možný již zřízeným venkovním schodištěm a dále veřejným výtahem integrovaným do budovy hotelu přímo u vyústění lávky. Další venkovní schodiště bude propojovat také Klicperovu a Nádražní ulici.
  • Menší úpravy budou provedeny také v křižovatce Nádražní - Šumavská.

 

Situace komunikací: nároží Nádražní - U Prazdroje

 

Město Plzeň