2008

Výstavba cyklostezky v Chrástecké ulici v Plzni

28. 4. 2008 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

V období od října 2007 do dubna 2008 proběhla výstavba cyklostezky podél Chrástecké ulice v Plzni. V této etapě byl vybudován jednosměrný cyklistický pruh v úseku od křižovatky s Jateční ulicí až k areálu Rapid směrem na Doubravku.
Cyklostezka Chrástecká - nový stav

 

Šířka cyklistického pruhu je 1,5 m a délka 305 metrů. Pruh má živičný povrch. V rámci stavby byla dále provedena úprava veřejného osvětlení a úprava křižovatky s Doubraveckou ulicí (m.j. byl zřízen střední dělicí ostrůvek).

 

Původní stav:    

Cyklostezka Chrástecká - původní stavCyklostezka Chrástecká - původní stavCyklostezka Chrástecká - původní stavCyklostezka Chrástecká - původní stav

 

Nový stav:    

Cyklostezka Chrástecká - nový stavCyklostezka Chrástecká - nový stavCyklostezka Chrástecká - nový stavCyklostezka Chrástecká - nový stav
 

 

Zhotovitelem stavby byly Dálniční stavby Praha, a.s.

Celkové náklady stavby činily 3,3 mil. Kč.

Město Plzeň