2008

V Brance - oprava povrchu vozovky

14. 7. 2008 | Autor: Haldová Vladislava

V letošním roce byla v ulici V Brance v Plzni - Újezdě v rámci opravy provedena celoplošná oprava povrchu vozovky.

Oprava byla provedena v úseku mezi ulicí U Lísy a ulicí Na Dražkách. Současně byla provedena výměna uličních vpustí a obnoveno vodorovné dopravní značení přechod pro chodce.

Původní stav:  

V Brance - původní stavV Brance - původní stav

Nový stav:  

V Brance - nový stavV Brance - nový stav

Oprava byla provedena začátkem července 2008.

Prováděcí firma - SILBA s.r.o., náměstí Gen.Píky 8, 326 00 Plzeň

Celkové náklady na opravu: 865.000,- Kč.

Město Plzeň