2008

Úpravy komunikací v bloku mezi ulicemi Rokycanskou, Revoluční, Sokolskou a Dlouhou

23. 5. 2008 | Autor: Šneberger Václav, Ing.

Na základě podnětů na prošetření možnosti zvýšení počtu parkovacích stání v území mezi ulicemi Rokycanskou, Revoluční, Sokolskou a Dlouhou v Plzni - Doubravce zpracovala Správa veřejného statku města Plzně studii.

Tato studie byla následně odsouhlasena městským obvodem Plzeň 4. Navržené úpravy mají dále za cíl odstranit nevyhovující technický stav některých ulic, resp. jejich částí.

Ulice se zachováním obousměrného provozu, případně s ponecháním původního směru provozu v jednosměrné ulici, jsou v obrazové příloze vyznačené modrými šipkami. Ulice a jejich úseky, kde se má změnit směr provozu, jsou vyznačeny červenými šipkami.

Dlouhá x Revoluční ul.

Úpravy jsou navrženy následující:

  • V Rodinné ulici zůstane zachován obousměrný provoz, ale dopravním značením bude povoleno parkování na jedné straně. Touto úpravou bude zlegalizováno parkování v ulici (dosud v rozporu s ustanovením zákona). Přirozené výhybny vzniknou proti vjezdům na jednotlivé okolní nemovitosti.
  • Ulice Pod Švabinami bude zjednosměrněna ve směru od Rodinné do Revoluční. Tím vznikne dostatek místa pro oboustranné podélné parkování.
  • Úsek Republikánské ulice mezi Revoluční a Rodinnou bude zjednosměrněn ze stejného důvodu. Směr od Revoluční do Rodinné byl zvolen s ohledem na nedostatečný rozhled pro výjezd do Revoluční ulice.
  • Úsek souběžné Rokycanské ulice mezi Rodinnou a slepým úsekem pod domy Dlouhá 2 a 4 bude pravděpodobně zjednosměrněn a celkově zrekonstruován včetně veřejného osvětlení. Tím se zde zvýší počet parkovacích stání po obou stranách ulice.
  • Úsek Republikánské ulice mezi Rodinnou a Dlouhou bude zrekonstruován – rozšířen o parkovací pruh.
  • Slepý konec Rodinné ulice a slepou odbočkou z Revoluční ulice studie navrhuje propojit obytnou zónou.
  • Úpravy organizace dopravy (legalizace parkování ve stávajících obousměrkách) budou probíhat v roce 2008. Projektové práce a příprava rekonstrukcí ulic budou záležitostí let 2008-2009, s vlastním zahájením výstavby lze uvažovat v roce 2010.
Město Plzeň