2008

Úprava odvodnění Štefánikova ulice

25. 9. 2008 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

 V návaznosti na dokončenou opravu chodníků ve Štefánikově ulici bude zahájena stavba odvodnění komunikací kolem Štefánikovi ulice v úseku Fialková-Do Zámostí.Štefánikova ulice - původní stav

 

V rámci stavby bude provedeno v daném úseku v místě stávajících nefunkčních příkopů položení štěrbinových žlabů,vybudování dvou nových uličních vpustí a přepojení do kanalizace. Příkop bude následně zasypán a zatravněn.

 

Štefánikova ulice - původní stavŠtefánikova ulice - původní stav

Stavba bude zahájena koncem měsíce října 2008.

Zhotovitel stavby bude vybrán výběrovým řízením.

Předpokládané náklady této stavby jsou dle zpracované projektové dokumentace 2 mil Kč.

Stavba bude dokončena s ohledem na klimatické podmínky nejpozději do 04/2009.

Město Plzeň