2008

Úprava Husova náměstí v Plzni

29. 4. 2008 | Autor: Cílková Klára, Ing.

Husovo náměstí

K podstatnější úpravě Husova náměstí se schyluje již na podzim roku 2008. Návrhem úpravy, stejně jako její následnou realizací, byla pověřena Správa veřejného statku města Plzně.

Husovo náměstí po mnoho let leželo spíše na okaji zájmu a podléhalo jen běžné, standardní údržbě. Důvod k tomu byl jediný - náměstí leží v trase předpokládaného severo-jižního průtahu Plzní a jakákoliv větší investice v tomto prostoru by tedy mohla přijít v budoucnu vniveč.

Díky této úvaze - sice logické, ale přeci jen realizačně dosti vzdálené - Husovo náměstí léta stagnuje až chátrá. Přitom je jeho potenciál v centru města neocenitelný. Parková plocha náměstí je důležitá jednak jako estetický prvek, na kterém spočinou každým dnem zraky desítek lidí proudících k autobusovému nádraží, jednak spočívá jeho význam ve funkci ekologické, protože jako zelený ostrůvek uprostřed zástavby a asfaltu příznivě ovlivňuje lokální mikroklima a dává prostor k životu ptactvu, broukům a dalším živočichům. V neposlední řadě je náměstí pobytovým prostorem pro lidi žijící v jeho okolí.

Plánovaná úprava by měla být vzhledem výše uvedeným souvislostem poměrně jednoduchá, současná dispozice zůstane každopádně zachována. Úprava bude zahrnovat obnovu cest, výměnu mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, možná nějaký herní prvek pro děti), částečnou obnovu a zkultivování přestárlého keřového lemu a výsadbu nových stromů - především v prolukách stávajících stromořadí. Letos v zimě bylo na náměstí odstraněno několik odumírajících, suchých stromů, další kácení v rámci obnovy není plánováno.

Dokumentace k realizaci úpravy bude dohotovená ke konci června, následně proběhne výběrové řízení na realizační firmu. Náměstí by se mělo představit v novém hávu již v září až říjnu tohoto roku.

 

Plánek Husova náměstí - současný stav

 

Husovo náměstí 

 

Husovo náměstí

 

Husovo náměstí

 

Husovo náměstí

 

Město Plzeň