2008

Těžební opatření pro zlepšení biodiverzity v přírodní památce Doubí

17. 7. 2008 | Autor: Maršálková Jiřina

Správa veřejného statku města Plzně, oddělení městských lesů po dohodě s příslušným orgánem správy ochrany přírody - odborem životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje bude v období červenec - srpen 2008 realizovat opatření plánu péče Přírodní památky Doubí.

V prostoru nad lesní cestou budou vytěženy na dvou maloplošných obnovních prvcích (2 x cca 0,25 ha) v porostech označených v lesním hospodářském plánu 12A12 a 12F11 nepůvodní jedinci smrku, modřínu, částečně vejmutovky. Na plochách budou ponechány duby rostoucí v současné době v podúrovni, síjí a částečně dosadbou budou porosty obnoveny. Budou vybudovány oplocenky k dočasné ochraně mladých lesních kultur. Zásah přispěje vertikální diferenciaci porostu a přibližování druhové skladby v Přírodní památce přirozené druhové skladbě.

Ing. Stanislav Janský
odborný lesní hospodář
oddělení městských lesů SVSMP

Mapa

Město Plzeň