2008

Stavební úpravy vnitrobloku Neumannova - Francouzská

25. 9. 2008 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

 V měsíci září 2008 byla zahájena plánovaná rekonstrukce vnitrobloku ulic Francouzská - Neumannova v Plzni.Neumannova - původní stav

 

V rámci stavby bude provedena výměna kanalizace, výměna vodovodního řadu,nové veřejné osvětlení, nové povrchy chodníků a vozovky, nové sadovnické úpravy, vybudují se nová parkoviště pro osobní vozy, nové plochy pro popelnice a nová parkovací stání pro invalidní občany. Celý vnitroblok je řešen formou obytné zóny se zajištěním bezpečného provozu.

Neumannova - původní stavNeumannova - původní stavNeumannova - původní stavNeumannova - původní stavNeumannova - původní stav

 

Stavba bude realizována firmou SSŽ a.s .

Stavba bude dokončena s ohledem na klimatické podmínky nejpozději do 06/2009.

Celkové náklady stavby dle podané nabídky ve výběrovém řízení činí 12.9 mil Kč.

Město Plzeň