2008

Stavební úpravy obratiště MHD Nová Hospoda

25. 9. 2008 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

Koncem roku 2008 bude zahájena stavba úprav obratiště MHD na Nové Hospodě v Plzni.obratiště Nová Hospoda - původní stav

 

V rámci stavby budou provedeny úpravy trolejového vedení, úpravy komunikace a přilehlých chodníků.

obratiště Nová Hospoda - původní stavobratiště Nová Hospoda - původní stavobratiště Nová Hospoda - původní stav

 

Zhotovitel stavby bude vybrán výběrovým řízením.

Stavba bude dokončena s ohledem na klimatické podmínky nejpozději do 06/2009.

Náklady stavby dle projektové dokumentace jsou vyčísleny na 8,5 mil Kč.

Město Plzeň