2008

Stavební úpravy Denisova nábřeží

5. 2. 2008 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

Po předcházejících rekonstrukcích vodovodu a plynu byly v březnu 2007 zahájeny stavební úpravy Denisova nábřeží v Plzni v úseku mezi Americkou třídou a mostem U Jána. Stavba byla dokončena před koncem roku 2007.

Celková délka úprav komunikace byla 423 m. Část ulice je jednosměrná a část obousměrná. Po obou stranách vozovky byly provedeny chodníky z betonové a žulové dlažby. Komunikace má nové šířkové uspořádání s rozšířenými pěšími trasami včetně nové cyklistické stezky. Po obou stranách komunikace je 75 parkovacích stání pro osobní automobily a nový zásobovací box.

V rámci stavby se provedla kompletní výměna odvodnění, přeložky kabelů a zcela nově bylo navrženo veřejné osvětlení včetně výměny svítidel. Před dokončením stavby byla nově provedena výsadba stromů a keřů a rozmístění městského mobiliáře (lavice, odpadkové koše).

Původní stav:

Denisovo nábřeží - původní stavDenisovo nábřeží - původní stavDenisovo nábřeží - původní stav

Nový stav:

Denisovo nábřeží - nový stavDenisovo nábřeží - nový stavDenisovo nábřeží - nový stav

Zhotovitelem stavby byla na základě výběrového řízení firma STRABAG a.s.

Celkové náklady činily 20,5 mil. Kč.

Město Plzeň