2008

Stavby pro cyklisty v roce 2008

11. 2. 2008 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

Na letošní rok připravuje SVSMP tyto stavby pro cyklisty:

Stezka pro chodce a cyklisty podél Vejprnické ulice ve Skvrňanech

Podél Vejprnické ulice od křižovatky s Křimickou k obchodu domu LIDL je navržena v trase stávajícího chodníku stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem. V zúženém úseku pod železničním mostem bude provoz chodců a cyklistů společný a od vozovky bude oddělený betonovým svodidlem. Součástí stavby je zřízení zpomalovacího prahu integrovaného s přechodem pro chodce u tramvajové zastávky "Malesická" (ve směru do Zadních Skvrňan).

Délka stezky: cca 700 m.

Předpokládané zahájení stavby: polovina roku 2008.

Na tuto akci žádá město Plzeň o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Informace o realizaci této stavby

Místo se zúženým profilem pod železničním mostem (současný stav)

 

Stezka pro chodce a cyklisty podél Karlovarské třídy na Lochotíně

Na chodnících podél Karlovarské a Gerské třídy bude bílou čarou vymezen 1 m široký jednosměrný pruh pro cyklisty, a to v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Na Chmelnicích a Studentskou. V oblasti "Berlína" bude vzhledem k minimální šířce chodníku a schodům provoz cyklistů ve směru do centra sveden do komunikace. U křižovatky Karlovarská x Na Chmelnicích se stezka napojuje na stezku na Vinice, na stezky v Lochotínském parku (propojení do Kilometrovky) a na trasu do Bolevecké ulice a dále do centra.

Délka stezky: cca 1,5 km.

Termín realizace: I. polovina roku 2008.

Křižovatka Karlovarská - Na Chmelnicích, místo napojení na již dříve zrealizované cyklostezky (současný stav) 

Propojení ulic Plzeňská a Chebská u Křimic

Jedná se o obnovení historické cesty vedoucí podél areálu Keramika Soukup, která navazuje na polní cesty směrem na Radčice (za Plzeňskou ulicí) a na Zadní Skvrňany a Novou Hospodu (za Chebskou ulicí). Propojení bude mít formu stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem. Stezka prochází významným krajinným prvkem "Mokřad u ovčína".

Délka stezky: cca 140 m.

Stavba bude zahájena v II. polovině roku 2008 po kolaudaci kanalizačního sběrače, který je navržen ve stejné trase.

Místo vyústění plánované stezky na Plzeňskou ulici vpravo od stávajícího napojení areálu Keramika Soukup (současný stav)

 

Stezka pro cyklisty v ulici Edvarda Beneše na Borech

V úseku mezi ulicemi Stehlíkovou a Alešovou bude zřízen podél stávajícího chodníku před obytnými domy obousměrný pás pro cyklisty. Součástí stavby je také rekonstrukce chodníku, zřízení parkovacích stání a výsadba zeleně.

Délka stezky: cca 300 m.

Stavba právě probíhá, dokončena by měla být v I. polovině roku 2008.

 

Cyklistická stezka Nová Hospoda - Valcha

Jedná se o stezku propojující stávající asfaltovou komunikaci na okraji zástavby Nové Hospody (u rozvodny ČEZ) s lesní cestou označovanou jako "I. alej". Součástí stavby bude též celková oprava lesní cesty "I. alej" tak, aby po ní mohli jezdit i cyklisté - především je třeba zamezit rozbahňování cesty. Po těchto cestách by měl být veden cykloturistický okruh kolem Plzně označený jako cyklotrasa č. 2151.

Délka upravovaných cest: cca 1,5 km.

Termín realizace: II. polovina roku 2008

Na tuto akci žádá město Plzeň o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Současný stav cesty poblíž Nové Hospody

 

Cyklistické pruhy v Brojově ulici

V rámci opravy chodníků budou v celé délce Brojovy ulice na Slovanech zřízeny samostatné cyklistické pruhy široké 1 m. Ulice je v současné době jednosměrná, po úpravě tedy budou mít cyklisté možnost legálně projíždět ulicí oběma směry.

 

Stezka pro chodce a cyklisty podél Zborovské ulice

Tato stezka je součástí stavby Rekonstrukce trolejbusové trati a veřejného osvětlení ve Zborovské ulici v Plzni. Stezka naváže na již hotový úsek podél zimního stadionu, a sice v prostoru železničního přejezdu u Fodermayerova pavilonu. Dále bude navazovat cca 500m zrekonstruované stezky o šířce 3m až do prostoru cestmistrovství SÚS Kralovice, kde bude prozatím ukončena. Další definitivní pokračování můžeme očekávat až v souvislosti s výstavbou nového silničního propojení Klatovská - Zborovská.

Město Plzeň