2008

Rekonstrukce Veleslavínovy ulice

2. 5. 2008 | Autor: Hausdorf Milan, Ing.

V současné době je vydáno stavební povolení pro rekonstrukci Veleslavínovy ulice v úseku Sady Pětatřicátníků - Rooseveltova. Akce je součástí probíhající obnovy historického jádra. Vlastní návrh stavby odpovídá prostředí městské památkové rezervace.

Uspořádání dopravního prostoru zůstane zachováno bez podstatnějších změn. V souladu s dnešním stavem bude ponechán jednosměrný provoz ve směru k Sadům Pětatřicátníků a zůstane též oboustranné placené parkování v zóně B. Bude pamatováno i na vyhrazená stání pro zásobování a osoby tělesně postižené.

Rozsah stavby

Vozovka bude z kamenné dlažby, na chodnících bude použita plzeňská dlažba (velké desky). Lampy veřejného osvětlení budou zavěšeny na konzolách na domech a budou řešeny ve spolupráci s architektem.

V místech pro přecházení (na nároží navazujících ulic) budou bezbariérově upraveny obrubníky a nástupní hrany budou doplněny varovnými pásy pro orientaci nevidomých a slabozrakých.

Podmínkou pro obnovu povrchů je pokládka nového horkovodu, která by měla být realizovaná v koordinaci s rekonstrukcí komunikace.

Předpokládané náklady stavby jsou cca 15 mil. Kč, zahájení prací bude záviset na zařazení do rozpočtu města Plzně.

Město Plzeň