2008

Rekonstrukce ulice V Lomech

19. 2. 2008 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

Na druhou polovinu roku 2008 připravuje SVSMP rekonstrukci ulice V Lomech o délce 215 m, která navazuje na již rekonstruovaný úsek této komunikace.V Lomech - původní stav

Nově řešená komunikace bude po rekonstrukci upravena jako obytná zóna. V rámci rekonstrukce budou provedeny nové povrchy komunikace, vybudováno nové veřejné osvětlení, úpravy odvodnění a terénní úpravy. Rekonstrukci komunikace bude předcházet rekonstrukce vodovodu a přeložky kabelů.

V Lomech - původní stavV Lomech - původní stav

Stavba bude předběžně zahájena po rekonstrukci vodovodu v 09/2008 a dokončena do konce roku 2008. Zhotovitel stavby bude vybrán výběrovým řízením.

Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou dle rozpočtu 5 mil. Kč.

Město Plzeň