2008

Rekonstrukce mostu přes Hrádecký potok

19. 2. 2008 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu přes Hrádecký potok na ulici Staroveská v Plzni - Újezdě. Důvodem přestavby mostu je špatný stavebně-technický stav a nevyhovující průtočná kapacita mostu.Most Staroveská - původní stav

 

Po rekonstrukci bude most tvořen novým železobetonovým monolitickým rámem se světlostí 4,0 m a zajištěním průtoku 100 leté vody. Součástí této stavby jsou vyvolané přeložky vodovodu, kabelových vedení a plynovodu. V rámci úprav okolí mostu budou provedeny nové betonové zárubní zdi a nově vydlážděno kamenné koryto potoka.

Most Staroveská - původní stavMost Staroveská - původní stavMost Staroveská - původní stav

 

Stavba bude zahájena a dokončena v r. 2008. Zhotovitel bude vybrán výběrovým řízením.

Předpokládané náklady stavby dle rozpočtu jsou 5 mil. Kč.

Město Plzeň