2008

Rekonstrukce křižovatky Koterovská x Habrmannova

25. 9. 2008 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

Začátkem měsíce října 2008 bude zahájena stavba rekonstrukce křižovatky Koterovská x Habrmannova v Plzni.Koterovská - původní stavKoterovská - původní stav

 

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce vodovodního řadu, přeložky sítí dotčených touto stavbou, opravy povrchů vozovky Koterovské třídy v délce 637 m od křižovatky s Plzeneckou ulicí po okružní křižovatku Částkova a opravy chodníků, rekonstrukce světelné signalizace,rekonstrukce vlastní tramvajové trati, sadové úpravy, nové vodorovné dopravní a svislé značení.
Hlavním cílem stavby je přesunutí a vybudování nových tramvajových ostrůvků s cílem zlepšení rozhledových poměrů a zvýšení bezpečnosti chodců v této lokalitě. Součástí této stavby je i řešení obousměrné cyklistické stezky, provedení bezbariérových úprav, odvodnění celého území a vybudování parkovacích oboustranných pruhů v Habrmannově ulici až po vjezd na parkoviště u bazénu.

Koterovská - původní stavKoterovská - původní stavKoterovská - původní stavKoterovská - původní stavKoterovská - původní stav

 

Zhotovitelem této stavby je firma Firesta a.s.

Stavba bude s ohledem na klimatické podmínky dokončena nejpozději do 06/2009.

Celkové náklady rekonstrukce dle podané nabídky činí 42,1 mil Kč.

Město Plzeň