2008

Rekonstrukce chodníku - Štefánikova ulice v Černicích

16. 9. 2008 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

V ulici Štefánikova mezi ulicemi Fialková a Na Kovářské stráni v Plzni - Černicích byla v 11/2007 zahájena rekonstrukce levého chodníku ve směru do města.

Původně byl chodník chodník travnatý. Nové provedení je z betonové zámkové dlažby. Zároveň došlo k rekonstrukci vjezdů do obytných domů, jejich odvodnění a zkvalitnění nástupu a výstupu cestujících na zastávce u Fialkové ulice.

Původní stav   

Štefánikova - původní stavŠtefánikova - původní stavŠtefánikova - původní stav

Nový stav   

Štefánikova - nový stavŠtefánikova - nový stavŠtefánikova - nový stavŠtefánikova - nový stav

Celkové náklady stavby činily 3,3 mil. Kč.

Zhotovitelem stavby byla firma Václav Tolar - SFT.

Stavba byla dokončena 06/2008. Stavba byla realizována ve dvou etapách.

Město Plzeň