2008

Proměna bývalé ZOO IRIS

19. 9. 2008 | Autor: Maršálková Jiřina

Za poslední 2 roky došlo k zásadní proměně lokality mezi Doudleveckou ulicí a řekou Radbuzou, kde se nacházela bývalá ZOO IRIS.

Na základě objednávky SVSMP byl odstraněn starý rezavý a již nebezpečný plot, současně došlo k probírce suchých, poškozených a podrůstavých dřevin. Obnovena byla cesta od řeky přes svah k novému parkovišti u supermarketu a zároveň byla vybudována cesta mezi Plovární ulicí a plochou Iris.

Opravené schodiště a opěrná zeď

 

Hřiště s běžeckou dráhouV současné době SVSMP dokončila obnovu povrchu fotbalového hřiště včetně instalace stabilních branek společně s doplněním mobiliáře o lavičky. Jednou z posledních akcí letošního roku v této lokalitě je oprava opěrné zdi pod svahem ze stejného materiálu, jako již dříve opravené schodiště volně propojující cestu pod Plovární ulicí. V průběhu srpna byla obnovena cesta kolem hřiště formou běžecké dráhy o délce 200m. Zároveň byla opravena a prodloužena cesta od supermarketu kolem hřiště až k okraji bývalé plovárny. Ze svahu mezi obnovenou cestou a běžeckou dráhou byly odstraněny odumřelé dřeviny a staré rozpadlé betonové stupně překryty ornicí, která bude oseta travním semenem.

 

Město Plzeň