2008

Projektová příprava v cyklistické dopravě v roce 2008

12. 2. 2008 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

V roce 2008 zadává Správa veřejného statku města Plzně v oblasti cyklistické dopravy tyto projekty:

 

Stezka pro chodce a cyklisty podél Malostranské ulice na Slovanech

Projekt navrhuje přesunutí zastávek MHD "Malostranská" blíž k mostu přes Radbuzu - tedy ke ŠKODAparku. Součástí projektu je jednak úprava křižovatky Malostranská x Květná, jednak realizace stezky pro chodce a cyklisty podél Malostranské ulice od mostu až na náměstí Milady Horákové.

 

Stezka podél železniční trati v Zadních Skvrňanech

Od nové lávky přes železniční trať (u Stříbrské ulice, za LIDLem) je do Lábkovy ulice navržena stezka pro cyklisty a samostatná stezka pro chodce. Stezky vedou podél železniční trati, v rámci projektu bude navrženo také veřejné osvětlení, zeleň a drobný mobiliář (lavičky).

 

 BBB zelezn trat_1.JPG

 

Stavební úpravy v Mohylové ulici

V rámci rekonstrukce Mohylové ulice v úseku Stará cesta - Masarykova jsou navrhovány jednosměrné pruhy pro cyklisty v úrovni chodníků. Cílem projektu je jednoznačné vymezení ploch v uličním prostoru: jízdní pruhy, kolmá parkovací stání, chodníky, pruhy pro cyklisty, zeleň.

DSP navazuje na studii zpracovanou v loňském roce.

 

 BBB mohylova.jpg

 

Stezka za fakultní nemocnicí na Borech

U křižovatky Edvarda Beneše x Samaritská je podél plotu fakultní nemocnice vedena stezka, která vyúsťuje na Doudleveckou ulici proti LIDLu. Projekt řeší napojení této stezky na chodník podél ulice Edvarda Beneše. V současné době je zde schodiště (navrhuje se jeho rekonstrukce) a průšlap, který má být nahrazen rampou.

 

Propojení pro pěší a cyklisty Charvátova - Vejprnická

Studie má za úkol prověřit možnosti vedení stezky pro chodce a cyklisty, která by propojila ulice Na Jíkalce a Charvátovu s vyústěním podchodu pod Vejprnickou ulicí a dále s chodníkem podél Vejprnické (blízko křižovatky s Domažlickou ulicí).

 

Z akcí, jejichž projektová příprava začala už v minulém roce, se cyklistické dopravy týkají:

Oprava Studentské ulice v úseku Lidická - Gerská: podél chodníků budou stavebně upravené pruhy pro cyklisty

Úprava plochy mezi ulicemi Koterovská a Částkova: pás pro cyklisty propojí Částkovu ulici u parku Chvojkovy lomy s přejezdem pro cyklisty na Koterovské u zastávky tramvaje a s Blatenskou ulicí

Rekonstrukce Skupovy ulice - II. etapa: prodloužení stezky pro chodce a cyklisty od LUNY směrem k Borskému parku

Křižovatka U Jána: společně s přechody pro chodce budou zřízeny i přejezdy pro cyklisty a to ve směru Denisovo nábřeží - ulice U Prazdroje

Cyklostezka Chrástecká - II. část: stavba stezky pro chodce a cyklisty na Chrástecké ulici podél valu od mostu přes Úslavu k Jateční ulici

Cyklostezka Partyzánská: oprava schodiště v Partyzánské ulici včetně stavby rampy pro cyklisty

Město Plzeň