2008

Přehled úprav SSZ ukončených v roce 2007

15. 2. 2008 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Objem dopravy v Plzni si žádá neustálou modernizaci zabezpečovacích prvků. Také v loňském roce proběhl na území města poměrně velký počet rekonstrukcí a novostaveb světelných signalizačních zařízení.

Červen:

1) Křižovatka Plaská – Okounová

Byla dokončena výstavba nového SSZ na křižovatce Plaská – Okounová, v souvislosti s tím byly provedeny i nutné úpravy na vedlejší křižovatce Plaská - Tachovská.

K319 - Plaská-Okounová

2) Účelové SSZ Světovar

U točny MHD na Světovaru byla instalována účelová signalizace usnadňující tramvajím výjezd na Koterovskou ulici.

3) Křižovatka náměstí Milady Horákové

Na křižovatce byla v červnu vyměněna návěstidla a nově přidána doplňková šipka pro levé odbočení ve směru od centra na Slovanskou alej.

Červenec:

4) Křižovatka Slovanská – Částkova

V souvislosti s celkovou rekonstrukcí Částkovy ulice na Slovanech bylo kompletně zrekonstruováno i SSZ na křižovatce se Slovanskou ulicí. Signalizace běží od července, stavební úpravy okolí byly dokončeny později.

K506 - Slovanská-Částkova

Srpen:

5) Křižovatka Americká – Sirková

Byl zprovozněn nový přechod pro chodce od OD Tesco na tramvajovou zastávku v Sirkové ulici. Tím byl usměrněn pohyb chodců, kteří v době, kdy byla zastávka oficiálně přístupná pouze podchodem, živelně přebíhali jízdní pás Sirkové ulice.

Září:

6) Křižovatka Částkova – Koterovská

Na kruhovém objezdu Částkova – Koterovská bylo nově instalováno účelové SSZ pro tramvaje. Akce byla rovněž součástí rekonstrukce Částkovy ulice. Křižovatka běží v režimu trvalé zelené pro vozidla se zařazováním fáze pro tramvaje na základě výzev z trolejových kontaktů.

K520 - Částkova-Koterovská

Říjen:

7) Křižovatka Nepomucká - K dráze

Byla provedena modernizace SSZ. Došlo k výměně světelných návěstidel a k instalaci nového řadiče (řídícího počítače křižovatky).

8) Křižovatka Nepomucká - Štefánikova

Stejně jako u sousední křižovatky Nepomucká - K dráze byla v říjnu i zde vyměněna návěstidla a modernizován řadič.

Prosinec:

9) Křižovatka Jízdecká - Pobřežní

V souvislosti s otevřením nákupního centra Plaza Plzeň byla nově instalována světelná signalizace na křižovatku Jízdecké a Pobřežní ulice. SSZ zde usnadňuje výjezd vozidel od obchodního zařízení, jakož i přechod chodců přes Jízdeckou ulici ve směru do centra města.

Informace o projektech připravených na rok 2008

Město Plzeň