2008

Přehled akcí na SSZ připravovaných v roce 2008

15. 2. 2008 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Po několika úspěšně dokončených projektech v roce 2007 je také na letošní rok plánována výstavba nových signalizačních zařízení, stejně jako modernizace některých stávajících. V logice řízení SSZ budou nově zapracovány i výzvy od vozidel MHD, která by měla požadavky na prioritní projetí křižovatkou vysílat radiovými telegramy. Spuštění tohoto systému je vázáno na vybudování nového řídicího centra PMDP a.s.   (více zde)

1) Křižovatky Folmavská - U Panasoniku, Folmavská - U Nové Hospody

Výstavba nových SSZ. Řízení SSZ bude navrženo v režimu trvalé „zelené“ v hlavním směru a se všemi kolizními směry pouze na výzvu. Po položení koordinačního kabelu od křižovatky Folmavská - U letiště budou křižovatky pracovat v koordinaci. Předpokládané dokončení: 31.8.2008     (další info)

2) Rekonstrukce Americké třídy

Rekonstrukce bude probíhat v části od řeky Radbuzy ke křižovatce Klatovská – Americká, a to postupně tímto směrem. Na místě současné křižovatky u Mrakodrapu vznikne okružní křižovatka. Proběhne kompletní rekonstrukce SSZ Americká – Škroupova a Americká – Anglické nábřeží. SSZ Americká – Prokopova bude nahrazena kruhovým objezdem. Řízení SSZ bude pracovat v režimu trvalé „zelené“ v hlavním směru a se všemi kolizními směry pouze na výzvu. Předpokládané dokončení: 31.5.2009

K107 - Americká-Prokopova

3) Křižovatky Lidická - alej Svobody, Lidická - Mozartova, Lidická - Majakovského, Plaská - Studentská

Kompletní rekonstrukce všech SSZ včetně stavebních úprav a úprav dopravního řešení. Proběhne v rámci velké investiční akce Ředitelství silnic a dálnic + města Plzně - oprava Lidické a Plaské třídy. Křižovatky Lidická - alej Svobody a Plaská - Studentská budou osazeny novějším typem dopravního řadiče. Křižovatky budou lépe než dosud reagovat na dopravní situaci v místě, zelená v kolizních směrech (příčné směry, levá odbočení, chodci) bude přidělována pouze na výzvu. Křižovatky budou řízeny v koordinaci po Lidické ulici, bude uplatněna preference tramvají. Předpokládané dokončení: 30.6.2009

4) Výměna řadičů na křižovatkách Domažlická – Dopravní  a  Domažlická – Na úhoru

Křižovatky budou osazeny novějším typem dopravního řadiče, bude spuštěno dynamické řízení s preferencí MHD. Předpokládané dokončení: 31.10.2008

Město Plzeň