2008

Oprava Zahradní ulice

25. 9. 2008 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

Oprava zahradní ulice bude řešena ve dvou etapách.Zahradní ulice - původní stav

 

Po položení plynového potrubí a přípojek bude zahájena oprava chodníku a následně po výměně vodovodního potrubí bude dokončen povrch komunikace. . V rámci stavby bude provedeno kácení stávajících stromů a výsadba nových, opravy chodníků, vozovky a odvodnění, do vozovky budou vybudovány zpomalovací prahy a provedou se bezbariérové úpravy. Oprava bude provedena v úseku mezi ulicemi Liliová- Motýlí

Zahradní ulice - původní stavZahradní ulice - původní stavZahradní ulice - původní stavZahradní ulice - původní stav

 

Celkové náklady stavby jsou 6 mil Kč.

Stavba bude zahájena v 10/2008 a dokončena v návaznosti na vodovod v r. 2009. zhotovitelem stavby je firmy Dybs Plzeň s.r.o..

Město Plzeň