2008

Oprava tramvajových přejezdů v Plzni

21. 2. 2008 | Autor: Haldová Vladislava

Na jaře roku 2008 bude provedena oprava nejvíce poškozených tramvajových přejezdů v Plzni:

  • přejezd Gerská - Studentská
  • přejezd Klatovská - Sukova
  • přejezd Skvrňanská - Vejprnická
přejezd Skvrňanská - Vejprnická - původní stav

 

PŘEJEZD GERSKÁ – STUDENTSKÁ

Stávající živičný kryt v okolí kolejí je značně narušen. Rozsah opravy je cca 30m. Na každé straně napojení budou vyměněny i stávající panely. Směrové i výškové řešení zůstane zachováno. Konstrukce tramvajové trati je s kolejnicemi na betonových panelech se živičným krytem.
Náklady činí 5,4 mil. Kč.

přejezd Gerská - Sudentská - původní stavpřejezd Gerská - Studentská - původní stav

 

PŘEJEZD KLATOVSKÁ – SUKOVA

Rozsah opravy je v dl. 12m v ústí do Sukovy ulice, tj. výměna 8 ks panelů. Stávající panely jsou značně narušeny a deformovány i s navazující vrstvou živice. Směrové i výškové řešení zůstává dle stávajícího stavu. Nová konstrukce sestává z betonových panelů BKV, vyplnění mezi panely bude asfaltovou zálivkou.
Náklady činí 1 mil. Kč.

přejezd Klatovská - Sukova - původní stavpřejezd Klatovská - Sukova - původní stav

 

PŘEJEZD SKVRŇANSKÁ – VEJPRNICKÁ

Oprava zahrnuje celý směrový oblouk kolejí v křižovatce Skvrňanská, Vejprnická, Tylova, Domažlická. Navržená oprava začíná v přímé mezi výstupy z podchodu, délka úprav je 68 m. Jedná se o výměnu v plné konstrukci, tj. kolejnice na velkoplošných panelech DZP se živičným krytem včetně podkladních štěrkových vrstev.
Náklady činí 7 mil. Kč.

přejezd Skvrňanská - Vejprnická - původní stavpřejezd Skvrňanská - Vejprnická - původní stav

Realizace bude zahájena v jarních měsících roku 2008 za vhodných klimatických podmínek a dokončena 30.6.2008.

Zhotovitelem oprav uvedených tramvajových přejezdů je na základě výběrového řízení firma SKANSKA DS a.s., Brno.

Město Plzeň