2008

Oprava poloviny Slovanské aleje

27. 3. 2008 | Autor: Šneberger Václav, Ing.

V současné době je částečně hotová oprava severní poloviny Slovanské aleje v úseku mezi vozovnou Slovany a náměstím Milady Horákové. Připravuje se pokračování stavby tak, aby celý tento úsek mohl být dokončen.

Oprava ulice Slovanská alej byla vyvolána nejen jejím špatným technickým stavem, ale především faktem, že zde byl v roce 2007 položen nový vodovodní řad. Proto byla vypracována projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci, nikoliv jen na vyspravení vozovky po výkopových pracích.

Stavba bude zahrnovat rekonstrukci jízdního pruhu včetně nahrazení dlážděného povrchu asfaltovým, úpravu parkovacího pruhu, prodloužení nástupní hrany autobusové zastávky MHD a úpravu části chodníků kolem zastávky včetně bezbariérových napojení přechodů pro chodce. Dále bude provedena úprava zatravněných rabátek a budou vysazeny nové stromy.

Komplikaci představuje fakt, že některé pozemky pod částí komunikace, zeleně a chodníků nejsou ve vlastnictví města. Protože majetkové vypořádání představuje dlouhodobější proces, byla akce rozdělena na dvě etapy:

1. etapa, která byla již provedena, zahrnuje úsek mezi ulicemi Francouzská a Topolová, výhradně na městských pozemcích.

2. etapa, která bude realizována následně, zahrnuje dokončení parkovacích pruhů a celý úsek mezi Topolovou ulicí a náměstím Milady Horákové.

Celkové náklady na vybudování obou etap přesáhnou 6 mil. Kč.

Oprava poloviny Slovanské aleje

Město Plzeň