2008

Oprava mostu PM-071 v Malesicích

4. 2. 2008 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

Oprava mostu v ulici U Potoka v Plzni - Malesicích byla provedena v období od srpna do konce roku 2007.

Stávající most byl ve špatném technickém stavu, měl nedefinovanou zatížitelnost, omezenou šířku vozovky, chybělo bezpečnostní zařízení a dopravní značení.

Stavba byla provedena dle platné projektové dokumentace a zahrnovala zejména vybudování nových závěrných zídek, provedení nové železobetové desky včetně říms a ošetření betonu, novou izolaci mostovky, nové mostní závěry, novou konstrukci vozovky na mostě, nové odvodnění mostu, nové zábradlí a osvětlení mostu. V rámci stavby byly zároveň provedeny nezbytné úpravy v korytě potoka.

Původní stav: 

Most PM-071 - původní stavMost PM-071 - původní stavMost PM-071 - původní stavMost PM-071 - původní stav

Nový stav:

Most PM-071 - nový stavMost PM-071 - nový stav

Celá stavba probíhala s vyloučením veškerého provozu.

Zhotovitelem stavby byla firma BP Stavby.

Celková cena činila 2,8 mil. Kč.

Město Plzeň