2008

Oprava lesní cesty u Kamenného rybníka

1. 7. 2008 | Autor: Maršálková Jiřina

Dne 10. června 2008 byla dokončena oprava lesní cesty u Kamenného rybníka v Plzni - Bolevci. Důvodem opravy lesní cesty bylo její poškození erozí a nutnost odvodu srážkových vod.

Délka opraveného úseku je 247 m, šířka cesty 3,5 m. Opravena byla i napojení na další navazující lesní cesty. K převodu srážkových vod z cesty do Kamenného rybníka poslouží mělké dlážděné průlehy.

Původní stavNový stav
Cesta před opravouCesta po opravě

Město Plzeň