2008

Oprava chodníku v Údolní ulici - Plzeň Božkov

7. 4. 2008 | Autor: Haldová Vladislava

V dubnu 2008 byla provedena oprava chodníku v Údolní ulici v úseku od Vodárny (Údolní 19) až ke křižovatce s ulicí Libušínskou.

Nevyhovující živičný povrch chodníku byl nahrazen zámkovou dlažbou BEST BEATON šedé barvy. Součástí opravy bylo i provedení bezbariérových míst pro přecházení.

Původní stav:

Údolní ulice - původní stavÚdolní ulice - původní stav

Nový stav:

Údolní ulice - nový stavÚdolní ulice - nový stav

Opravu provedla firma Dybs s.r.o., Prvomájová 39, Plzeň-Křimice

Celková cena 470.000,- Kč.

Město Plzeň