2008

Oprava chodníku v Olšové ulici

3. 4. 2008 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

 Předmětem stavby je celková oprava chodníku na severní straně Olšové ulice. Začátek úpravy je za křižovatkou s Květnou ulicí a konec na nároží Slovanské třídy. Celková délka opravovaného úseku je 310 m.Olšová - původní stav

 

V rámci stavby budou vykáceny stávající stromy. Dojde k posunutí obrubníku a zřízení vegetačního pásu, do kterého bude vysazeno 37 nových stromů. Kromě opravy povrchu chodníku a vjezdů k objektům bude částečně provedena i oprava vozovky a odvodnění komunikace.

Olšová - původní stavOlšová - původní stav

 

Stavba bude zahájena předběžně v 04/2008 a dokončena nejpozději do 10/2008. Zhotovitel bude vybrán výběrovým řízením.

Předpokládané náklady stavby jsou 3 mil. Kč.

Na tuto stavbu naváže v současné době projekčně rozpracovaná oprava Květné ulice, která by měla být realizována v r. 2009.

Město Plzeň