2008

Oprava chodníku - ulice U Školky

3. 4. 2008 | Autor: Haldová Vladislava

V loňském roce proběhla po rekonstrukci vodovodu celoplošná oprava povrchu vozovky. V letošním roce bude provedena oprava zbývajících nevyhovujících živičných povrchů chodníků v úseku ulic Nepomucká - Chválenická.

Nové povrchy budou provedeny z betonové zámkové dlažby BEST- BEATON v přírodní šedé barvě s červeným vzorem obdobným způsobem, jako je tomu již na protější straně ulice.

U Školky - původní stavU Školky - původní stavU Školky - původní stav

Termín realizace: duben - květen 2008.

Dodavatel stavby: DYBS s.r.o., Prvomájová 39, Plzeň - Křimice

Celkové náklady dle objednávky: 299.214,- Kč.

Město Plzeň