2008

Oprava a výměna eskalátorů v podchodu ul. Sirkova u hlavního nádraží ČD v Plzni

25. 9. 2008 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

Začátkem měsíce října 2008 bude vybrán dodavatel a zhotovitel nových eskalátorů do podchodu v ulici Sirkova v Plzni.eskalátory Sirková - původní stav

 

Vlastní realizace této stavby bude provedena ve dvou etapách. V lerošním roce bude provedena výměna 2 ks eskalátorů a v roce 2009 zbývajících 4 ks eskalátorů. Předpokládané náklady této stavby jsou 18 mil Kč. S výměnou eskalátorů souvisí nezbytné stavební úpravy a omezení provozu v tomto podchodu. Stávající eskalátory jsou již v havarijním stavu.

Město Plzeň