2008

Obnova vnitrobloku Hrádecká

14. 5. 2008 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby "obnova vnitrobloku Hrádecká v Plzni - Doubravce."Hrádecká - původní stav

 

V rámci stavby bude provedena celková obnova vnitrobloku, odstraní se stávající komunikace včetně obrub a veškerý mobiliář. Po úpravě vnitrobloku vznikne ze stávajících 36 parkovacích míst nově 74 parkovacích míst včetně 4 míst pro osoby s omezenou schopností pohybu. V celém vnitrobloku bude proveden nový závlahový systém zeleně, provede se oprava veřejného osvětlení, bude odstraněna stávající zeleň a doplněny a vysazeny nové keře a stromy včetně kompletních vegetačních úprav, bude osazen nový mobiliář. Povrchy komunikací ve vnitrobloku budou převážně provedeny v betonové dlažbě a částečně s živičným povrchem. Celkově bude provedeno odvodnění vnitrobloku a nové vodorovné a svislé dopravní značení.

Hrádecká - původní stavHrádecká - původní stavHrádecká - původní stavHrádecká - původní stav

 

Stavba bude zahájena předběžně v 07/2008 a dokončena do 11/2008.

Celkové náklady dle rozpočtu projektové dokumentace činí částku 12 mil Kč.

Město Plzeň