2008

Nové lávky pro pěší a cyklisty na území města - aktualizace

6. 2. 2008 | Autor: Hausdorf Milan, Ing.

Město Plzeň v současné době prověřuje možnosti využití mostních konstrukcí z demontovaných potrubních lávek u střelnice v Lobzích a u železniční stanice Plzeň-Jižní Předměstí.

Úpravou a částečným doplněním původních konstrukčních dílů budou k dispozici čtyři mostní pole o rozpětí přibližně 25 m.

Prověřovány jsou následující lokality:

1.  Lávka přes silnici I/20 v katastru obce Chotíkov

2.  Lávka přes Berounku na Bílé Hoře

3.  Lávka přes Radbuzu v Liticích

4.  Lávka přes Radbuzu na Výsluní

5.  Lávka přes Mži u ZOO

6.  Lávka přes Berounku v Bukovci

7.  Lávka přes Mži Pod Jíkalkou

8.  Lávka přes Radbuzu pod Meditační zahradou

Přehledná situace:

Nové lávky pro pěší a cyklisty

K danému účelu byla zpracována územně technická studie, která prověřila možnosti využití konstrukcí v konkrétních podmínkách jednotlivých lokalit. Zpracované návrhy byly mj. posouzeny z hlediska obecného vlivu na životní prostředí a z pohledu vlivu konstrukcí na odtokové poměry při povodních.

Nejlépe byly hodnoceny lokality ZOO, Meditační Zahrada a Výsluní. Připomínky byly k lokalitě Bílá Hora (zásah do biokoridoru) a zásadní výhrady k lokalitám Litice a Bukovec (poloha přemostění, technické řešení). Lávka Chotíkov podobnému posouzení nepodléhá (k její realizaci námitky nebyly).

Po projednání v odborných komisích Rada města rozhodla, že konstrukce lávky z Jižního Předměstí bude použita na výstavbu přemostění v lokalitách ZOO a Meditační zahrada. Konstrukce  od střelnice bude po vypořádání vznesených námitek doporučena k výstavbě přemostění v Bukovci.

V současné době se v tomto směru dokončuje aktualizace studie lávky v Bukovci a probíhá šetření o možném výkupu pozemků k výstavbě lávky pod Meditační zahradou. Před zahájením jsou práce na projektové přípravě lávky u ZOO.

K rozhodnutí o realizaci lávky v Bukovci je  nutno konstrukci dále posoudit  povodňovým modelem (digitální program o vlivu stavby na odtokové poměry při povodních) a záměr projednat v orgánech města.

Město Plzeň