2008

Mohylová ul. - úprava parkovacích stání

14. 7. 2008 | Autor: Haldová Vladislava

Z důvodu zajištění bezbariérového přístupu z parkovacího stání ke škole pro sluchově postižené byla na základě vydaného územního souhlasu provedena úprava parkovacícvh stání v Mohylové ulici u okružní křižovatky Mohylová x Na Dlouhých.

Proti příjezdovému chodníku ke škole bylo zřízeno parkovací stání pro tělesně postižené,stávající komunikace byla stavebně upravena na šířku jízdních pruhů 3,5 m a byla provedena i úprava odvodnění. Stavba si vyžádala kácení 1 vzrostlého stromu. Jednalo se o strom poškozený ve velmi špatném stavu, byla provedena náhradní výsadba stejného typu stromu s posunem cca 6 m.

Původní stav:   

Mohylova ul. - původní stavMohylova ul. - původní stavMohylova ul. - původní stav

Nový stav:  

Mohylova ul. - nový stavMohylova ul. - nový stav

Zhotovitel : Silba s.r.o., nám.Gen.Píky 8 , Plzeň

Náklady na úpravu činily 400.000 ,-

Stavební práce byly dokončeny v květnu 2008.

Město Plzeň