2008

Masarykova ulice - oprava chodníku u OC Centrum

13. 6. 2008 | Autor: Haldová Vladislava

Na základě plánu oprav pro rok 2008 byla provedena oprava chodníku v Masarykově ulici u OC Centrum.

Nevyhovující asfaltový povrch chodníku byl nahrazen betonovou zámkovou dlažbou BEST BEATON přírodní barvy.

Původní stav

Masarykova - původní stavMasarykova - původní stav

Nový stav

Masarykova - nový stavMasarykova - nový stav

Zhotovitel: DYBS s.r.o., Prvomájová 39, 322 00 Plzeň - Křimice

Náklady na opravu činily 330.000,- Kč.

Stavební práce byly dokončeny 12.5.2008.

Město Plzeň