2008

FIT-STEZKA NA HOMOLCE - štěpková cesta

7. 4. 2008 | Autor: Cílková Klára, Ing.

  štěpková cesta na HomolcePo úplné obnově cvičebních fit-prvků v lesoparku Homolka v letech 2006-07 přichází nyní na řadu příslovečná "třešínka na dortu" a zároveň první realizace svého druhu v Plzni - štěpková běžecká trasa.

 

Projektovou přípravu této novinky jsme avizovali již v dřívějších článcích. K neobvyklému cestnímu povrchu nás inspirovaly fit-stezky realizované hojně ve Švýcarsku, Rakousku a Německu, kde se tyto lesní běžecké trasy těší velké oblibě lidí, zejména rekreačních sportovců.

Štěpkový povrch je na Homolce výhodný hned z několika důvodů. Zaprvé je mnohem šetrnější ke kloubům každého potenciálního sportovce, než byl dosavadní, vesměs nerovný, tvrdý a kamennitý povrch. Zadruhé je štěpka čistě přírodní materiál, který po zašednutí zcela splyne s okolním terénem lesoparku. Štěpka je po slehnutí zároveň natolik stabilní, že není překážkou ani pro cyklisty a maminky s kočárky.

Oproti tradičním zahraničním fit-stezkám má ta plzeňská ještě jednu přednost - je přátelská ke stávajícímu porostu. Není zahloubená do terénu, ale je na něj navrstvená, čímž nedochází k zásahu do kořenového systému ani u jednoho jediného stromu. Naopak mnohde jsou tímto opatřením ochráněny kořeny, které vystupovaly nad povrch a byly mechanicky narušovány návštěvníky lesoparku.

Štěpková cesta byla konstruována ze dvou vrstev - z 10 cm štěrku a 12 cm bílé štěpky a je bočně zapažená hloubkově impregnovanými dřevěnými kůly. "Bílou" štěpkou se myslí štěpka zbavená asymilačních částí, která má mnohem delší trvanlivost, než klasická štěpka obsahující zbytky borky.

Nyní je realizovná první polovina cesty a dle dosavadních průzkumů se zdá být zvolený postup správným. Do konce tohoto roku se tedy můžete těšit na druhou polovinu cesty.

Do běžecké trasy se chystáme letos také lépe začlenit cvičební fit - prvky (připojit dopadové plochy prvků výškově i materálově ke štěpkové trase). Štěpková cesta bude pro pohodlí běžců na obou svých koncích "zasmyčkovaná", první smyčka je k vidění už nyní (viz obrázek níže).

A protože je stávající fit-stezka orientována jednoznačně na sportovce - dospěláky, připravujeme nyní projekt čistě "dětské fit-stezky" v lesoparku Homolka. Ta by měla obsahovat menší, čistě dětské prvky a měla by plynule navázat, potažmo napojit se, na dospěláckou fit-stezku. Její povrch bude taktéž štěpkový.

 

štěpková cesta na Homolce - závěrešná smyčka

štěpková cesta ve svahu - jednostranné zapažení

štěpková cesta - respektování stávajících dřevin

Město Plzeň