2008

Cyklistická stezka Vejprnická

19. 2. 2008 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

Cyklistická stezka Vejprnická je součástí postupně realizované páteřní cyklotrasy centrum - Skvrňany. Nově budovaný úsek na Vejprnické navazuje na již zbudovaný úsek kolem obchodu LIDL.Cyklostezka Vejprnická - původní stav

 

Celková délka nově budovaného úseku je 700 m. Začátek je v křižovatce Křimická x Vejprnická a konec u obchodu LIDL. Jedná se o stezku pro chodce a cyklisty s odděleným provozem, kde povrch pásu pro pěší bude proveden z betonové dlažby a pásu pro cyklisty z litého asfaltu.
V rámci stavby této stezky bude vybudován také nový příčný práh s integrovaným přechodem přes Vejprnickou ulici ve směru do Skvrňan u tramvajové zastávky Malesická, dojde k posunutí autobusové zastávky, provedou se úpravy odvodnění a bude vybudována nová palisádová opěrná zeď.

 

Cyklostezka Vejprnická - původní stavCyklostezka Vejprnická - původní stavCyklostezka Vejprnická - původní stav

 

Předpokládané zahájení stavby je v 05/2008 a dokončení nejpozději do 10/2008.

Zhotovitel stavby bude vybrán výběrovýn řízením.

Celkové náklady stavby dle rozpočtu z projektové dokumentasce jsou 8,5 mil. Kč.

Město Plzeň