2008

Chodecká tlačítka

18. 1. 2008 | Autor: Grohmann Jan , Ing.

Chodecká tlačítka u světelných signalizačních zařízení slouží k uplatnění výzvy chodců. Ve většině případů je řízení SSZ naprogramováno tak, že pro rozsvícení signálu volno pro chodce je nutné tlačítko v předstihu stisknout. Toto opatření umožňuje zajistit vyšší kapacitu křižovatek a snižuje zdržení ostatních účastníků silničního provozu.Chodecké tlačítko bez potvrzené výzvyChodecké tlačítko s potvrzenou výzvou

 

Novější SSZ standardně potvrzují výzvu rozsvícením tlačítka po jeho stisknutí. Některé starší řadiče SSZ tuto funkci neumožňují a chodec tedy nemá informaci zda řadič SSZ jeho výzvu přijal. V prvních měsících roku 2008 připravujeme úpravu SSZ na několika křižovatkách, která tuto funkci umožní i u starších řadičů. Tato úprava proběhne např. na křižovatkách Klatovská – Borská, Skvrňanská – Kalikova, Karlovarská – alej Svobody, Karlovarská – Gerská.

Město Plzeň