2008

Celoplošná oprava Zahradní ulice

13. 5. 2008 | Autor: Hausdorf Milan, Ing.

V návaznosti na rekonstrukci plynovodu probíhá postupná celoplošnou oprava povrchů vozovky a chodníků v Zahradní ulici na Slovanech.

Již od roku  2008 proběhlo kácení stromů, jejichž kořenový systém bránil zejména obnově povrchů chodníků, a vysázení stromů nových.

Opravou nejvíce zasažený bude ještě úsek Liliová-Motýlí, kde je v 1. pololetí 2010 prováděna výměna vodovodu a následně ještě i oprava kanalizace. Kromě obnovy vozovky a chodníků bude v daném úseku zřízena zvýšená křižovatková plocha v křižovatce s Jetelovou ulicí. Jde o významný zklidňující prvek omezující rychlost projíždějících vozidel, který se již dříve osvědčil v Motýlí ulici, tentokrát v blízkosti dětského koutku.

Zahájení stavby bude záviset na termínu dokončení a předání rekonstrukce kanalizace - pravděpodobně v roce 2011.

Město Plzeň