2008

Celoplošná oprava Republikánské ulice a vnitrobloku Rokycanská

23. 5. 2008 | Autor: Šneberger Václav, Ing.

V návaznosti na studii úpravy území mezi ulicemi Rokycanská, Revoluční, Sokolská a Dlouhá v Plzni na Doubravce, kterou zpracovala Správa veřejného statku města Plzně, bylo zadáno vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci části komunikací v tomto území.

Jedná se o Republikánskou ulici, Rodinnou ulici mezi Republikánskou a slepým koncem u Rokycanské a celý vnitroblok mezi nimi až k Rokycanské a Dlouhé. Zvláště v tomto prostoru je kritický nedostatek parkovacích stání, část veřejného osvětlení je v havarijním stavu a je zde i potřeba oprav vlastních komunikací a chodníků, zvláště po výkopových pracích prováděných v loňském roce.

Rozsah úprav je patrný ze situace, kde žluté šrafování znamená rozsah úprav vozovek, chodníků a zelených ploch a modré šrafování znamená rozsah obnovy veřejného osvětlení.

Oprava Republikánská a vnitroblok Rokycanská

Úsek Republikánské ulice mezi Revoluční a Rodinnou bude zjednosměrněn ve směru od Revoluční do Rodinné. Tento směr byl zvolen s ohledem na nedostatečný rozhled vlevo pro výjezd do Revoluční ulice. Zjednosměrněním vznikne dostatek místa pro legální oboustranné podélné parkování.

Zbytek Republikánské ulice mezi Rodinnou a Dlouhou zůstane obousměrný a bude rozšířen o jednostranný parkovací pruh na straně k oplocení hřiště. Rovněž Rodinná ulice zůstane obousměrná a podle prostorových možností bude doplněno podélné parkování. Rozsah parkovacího pruhu navrhne projektant na základě zaměření a s ohledem na zachování stávajících stromů.

Vnitroblok může být řešen buď částečným zjednosměrněním nebo rozšířením stávající obousměrné komunikace o parkovací pruh. Slepé konce vnitrobloku směřující k Rokycanské ulici mohou být navrženy jako obytné zóny. Řešení bude vybráno podle alternativního návrhu projektanta na základě geodetického zaměření, dendrologického průzkumu, vedení inženýrských sítí a průběžných projednání.

Chodníky budou navrženy z betonové dlažby. Stromy budou v maximální možné míře zachovány, pokud dojde ke kácení, tak jen takové stromy, které jsou staré, poškozené nebo druhově nevhodné, což vyplyne z dendrologického průzkumu. Bude provedena nová náhradní výsadba a celková úprava zeleně.

Zahájení realizace se předpokládá v roce 2010.

Město Plzeň